Hoe kan een modebedrijf de invloed van influencers inzetten voor het bereiken van hun digitale marketingdoeleinden?

Digitale marketingdoeleinden waar de invloed van influencers een positieve invloed op kunnen hebben

Een belangrijk begrip binnen deze blog. Maar wat wordt hier nu precies mee bedoelt? Marketingdoeleinden zijn alle activiteiten die een bedrijf inzet om de verkoop van het product te verhogen. De digitale marketingdoeleinden zijn dan ook alle activiteiten die een bedrijf inzet om de verkoop van het product te verhogen op digitaal gebied. Voor u als modebedrijf zijn het dus alle activiteiten die u inzet op digitaal gebied om de verkoop van uw kleding te verhogen. Marketingdoeleinden omvatten dan ook een breed scala aan onderwerpen, als naamsbekendheid, maar ook het aantrekken van wederkerende consumenten valt onder marketing. Door de jaren heen is er binnen het gebied van marketing veel veranderd. Waar de marketing in de jaren ’90 nog voornamelijk geprint werd, door middel van het adverteren via een krant, is deze vorm van marketing anno 2022 misschien wel de laatste vorm waaraan u zou denken om in te zetten. Het digitaal worden als merk is een ding, maar ervoor zorgen dat deze manier van marketing overeenkomt met de overige marketing en als merk herkenbaar te zijn op ieder touchpoint, is weer een ander verhaal. De digitale wereld lijkt dan ook gemakkelijk binnen te treden en in te zetten, maar het blijft opboksen tegen de grotere namen en merken binnen deze wereld. Om als modebedrijf toch bepaalde marketingdoeleinden te behalen, zoals bv het verhogen van uw naamsbekendheid op digitaal gebied, zijn er een aantal hulpmiddelen in te schakelen. Om dit te kunnen doen is het erg van belang de doelgroep voor de kleding van uw modebedrijf te definiëren, zodat deze op de juiste manier kunnen worden bereikt.

Sociale bewijskracht beïnvloedt het koopgedrag van de consument

Het bereiken van de juiste doelgroep is al een opgave op zich en zoals gezegd zijn er binnen een bepaalde productcategorie op het internet vaak een aantal dominerende merken, waarna de rest volgt. De 7 principes van Cialdini kunnen helpen bij het inspelen op het gedrag van de doelgroep om zo meer binnen deze top te treden en uw digitale marketingdoeleinden te kunnen behalen, zoals bijvoorbeeld het verhogen van uw naamsbekendheid. Eén van deze principes is het principe: social proof. Oftewel sociale bewijskracht, wat leert dat mensen veel aantrekken van de mening van een ander. Voor dit principe zijn er een aantal voorbeelden te noemen, om dit begrip wat te kunnen definiëren:

  • Het eerste voorbeeld gaat over een product wat veel negatieve reviews heeft gekregen. Mijn eerste gedachte zal dan zijn: ‘hé, volgens mij is hier wat mis met het product, ik kan beter nog wat verder gaan zoeken.’ En vele anderen zullen dit met mij denken.
  • Het tweede voorbeeld gaat juiste over een product wat heel veel positieve reviews heeft gekregen en wordt aangeschreven door de consumenten. Een gedachte wat dan bij mij opkomt is: ‘dat product wil ik ook’.

Bovenstaande voorbeelden laten allemaal zien wat de mening van anderen met ons doet. Deze mening is eigenlijk een trigger voor de consument om juist wel of niet mee te doen aan de aankoop van het product.

De invloed van influencers bij het promoten van een (mode)merk

De sociale bewijskracht is niet alleen gebaseerd op de hoeveelheid positieve of negatieve reviews die een product gekregen heeft. Dit heeft ook te maken met wie deze reviews geeft. Dit heeft te maken met een tweede principe van Cialdini: autoriteit. Zo zijn er binnen de digitale wereld veel personen te vinden met een bepaalde bekendheid. Influencers zijn hier een belangrijk voorbeeld van. Influencers hebben vaak een grote schare van mensen die ze voorzien van content. Binnen deze schare, oftewel de doelgroep hebben influencers een krachtige stem. De doelgroep

neemt namelijk snel iets aan, van wat de influencer beweerd. Dit laat zien dat de doelgroep de influencer als een bepaalde autoriteit aanziet. Wanneer een influencer dan wordt gevraagd een product te promoten, zal de doelgroep sneller worden getriggerd om over te gaan bekend te worden met dit product. Aangezien deze influencer deze als goed beschouwd. Dit laat dus zien dat een influencer een grote invloed kan hebben op hun doelgroep. De doelgroep wil namelijk de betreffende influencers navolgen en zoveel mogelijk een met hen worden, door bijvoorbeeld hetzelfde merk te gaan dragen.

Afbeelding 1: infographic invloed influencers op digitale marketingdoeleinden

In de bijstaande infographic kunt u aflezen wat de invloed van mensen om ons heen en influencers op het individu is. Zo is af te lezen dat 81% van marketeers gelooft dat influencer marketing effectief is. In deze infographic komt het principe van sociale bewijskracht sterk naar voren, de mening van een ander is erg belangrijk en de autoriteit van een influencer doet hier nog een schepje bovenop, door de doelgroep te triggeren met een bepaald product of merk. De autoriteit van de influencer speelt in die zin een rol, dat de individu aanneemt wat de influencer zegt. De individu zal deze influencer al langer volgen en een bepaalde connectie voelen met deze influencer. Wanneer deze influencer dan een bepaald merk of uw kleding promoot, neemt de volger sneller van deze influencer aan dat deze kleding daadwerkelijk mooi is, dan wanneer dezelfde volger enkel een informatieve advertentie voorbij ziet komen, zonder dat hier een influencer aan gekoppeld is.

 

 

 

Hoe kan een modebedrijf met influencers het koopgedrag van de consument beïnvloeden?

Maar hoe kan deze sociale bewijskracht door middel van het inzetten van influencers u nu helpen bij het bereiken van de digitale marketingdoeleinden en zo dus als voordeel zijn voor uw modebedrijf? Zoals gezegd hebben influencers vaak een grote groep van personen achter hen, die de mening van de influencer navolgen. Jonge vrouwen en meiden kunnen hier nog wat gevoeliger voor zijn, dan de mannelijke doelgroep. Zo vergelijken meiden zich snel met wat zij online voorbij zien komen, en creëren zij hierdoor een bepaald zelfbeeld.

Deze invloed die deze influencer heeft op de doelgroep kan een modebedrijf, als u, helpen bij het behalen van de digitale marketingdoeleinden. Voor het inzetten van deze influencer is het als eerste van belang dat u als modebedrijf de doelgroep die u wilt bereiken via digitale marketing goed in beeld krijgt. Vervolgens kunt u bekijken welke influencer ongeveer dezelfde doelgroep bezit. Door deze influencer te benaderen en te vragen uw product te promoten, spreekt u gelijk de juiste doelgroep aan en daarmee uw consument. Omdat deze influencer een belangrijke en krachtige stem heeft binnen haar doelgroep wordt er, na het promoten van uw kleding, een bepaalde naamsbekendheid gecreëerd. Deze naamsbekendheid kan al een van uw digitale marketingdoeleinden zijn en creëert u dus al een voordeel bij het inzetten van de invloed van een influencer. Hiermee maakt u dus gebruik van twee principes van Cialdini, namelijk: sociale bewijskracht en autoriteit, waarbij de doelgroep wordt beïnvloed door de positieve reacties van een belangrijke speler binnen hun leven, waardoor zij sneller geneigd zullen zijn bij hetzelfde merk/bedrijf bepaalde kleding te kopen. 

Best practices van voordelen om als modemerk marketing influencers in te zetten

De voorgaande informatie is natuurlijk allemaal erg interessant, maar is voornamelijk de theoretische onderbouwing voor het inzetten van marketing influencers. Om te zien of dit in de praktijk daadwerkelijk de gewenste uitwerking heeft, worden er onderstaand twee best practices bekeken van de modebedrijven Loavies en Josh V.

Modebedrijf Loavies

Hiervoor zullen we een kijkje nemen naar een voorbeeld van een bekend modebedrijf, oftewel een best practice. Het voorbeeld waar we naar gaan kijken is het modebedrijf: Loavies. Loavies zet namelijk bekende personen, influencers in om de juiste doelgroep te kunnen aanspreken en daarbij ervoor te zorgen dat zij sneller aankopen zullen doen bij Loavies omdat deze influencer dit promoot. De influencer creëert dus een voordeel voor het modebedrijf. Om hierbij een beeld te creëren kijken we naar een voorbeeld: zo zijn er twee verschillende posts geplaatst op de Instagram van Loavies. Deze zijn een dag na elkaar geplaatst waarbij 1 van de posts een influencer bevat en de andere post laat geen influencer zien, maar is een meer informatieve post. Wat opvalt is dat de post met de influencer aanzienlijk meer likes heeft gekregen.

Afbeelding 2: promotie modemerk door inzetten influencer
Afbeelding 3 informatie post modemerk: Loavies

 

 

 

 

 

Gaan we verder naar het eigen Instagram kanaal van deze influencer, dan zien we dezelfde post weer terug komen. Om te zien hoe het publiek hierop reageert, nemen we een kijkje in de reacties van de post. Hier zien we dat er veel positieve reacties worden geplaatst. Deze reacties bevatten ook verwijzingen, zo zijn er reacties waarbij er andere personen worden getagd. Hieruit blijkt dus dat de doelgroep wordt aangesproken en de consumentenkring steeds breder wordt getrokken.

Afbeelding 4 voordeel van marketing influencer

Vanuit het voorbeeld hierboven zien we de sociale bewijskracht en het autoriteitsprincipe terugkomen. Men wil namelijk de post waarin de autoriteit wordt terug gezien sneller liken en daarbij meerdere personen te betrekken om dit te laten zien.

 

Modebedrijf Josh V

Een tweede best practice waar we een kijkje naar nemen is die van het modemerk: Josh V. Dit merk heeft de bekendheid en invloed van influencers namelijk op een andere manier aangepakt, namelijk door een event te organiseren en daarbij de influencers uit te nodigen. Tijdens dit event dragen de genodigden kleding van het merk Josh V. Zowel Josh V en de genodigden plaatsen dit event op hun social mediakanalen. Hierdoor wordt de nieuwe lancering niet alleen onder de aandacht gebracht bij de doelgroep van Josh V, maar komt het ook onder de aandacht bij de volgers van de genodigde influencers. Kijkend naar het Instagram kanaal van Josh V, nemen we allereerst de post die geplaatst is voordat het event heeft plaatsgevonden. We kunnen dan zien we dat deze post 238 likes en 0 reacties heeft gekregen:

Afbeelding 5 informatieve post modemerk: Josh V

 

De volgende post op het Instagram kanaal van Josh V gaat over het event. Deze post heeft 564 likes en 6 reacties. Dit betekent een stijging van meer dan 50% procent in het aantal likes en reacties.

Afbeelding 6 modemerk promoten door middel van event

Zoals gezegd hebben ook de genodigde influencers dit event op hun Instagram geplaatst. Een voorbeeld van zo een influencer is: Louise Latooy. Louise Latooy heeft een groot bereik en door deze post te plaatsen laat ze haar volgers in aanraking komen met het merk Josh V. Aan de reacties onder deze post is te terug te zien, dat deze invloed van positief effect heeft voor Josh V.

Afbeelding 7 promotie door influencer

 

Wat is nu het voordeel om influencers in te zetten om een modemerk te promoten?

Om concluderend antwoord te geven op de vraag: Hoe kan een modebedrijf de invloed van influencers inzetten voor het bereiken van hun digitale marketingdoeleinden? wordt in deze laatste alinea het bovenstaande samengevat. Voorgaand in de blog heb ik u namelijk meegenomen in de wereld rondom de kracht van influencers, waarbij ook twee van de zeven principes van Cialdini naar voren zijn gekomen, namelijk: social bewijskracht en autoriteit. Maar hoe kunt u als modebedrijf deze informatie nu gebruiken om u digitale marketingdoeleinden te behalen en deze in uw voordeel te laten zijn. Hiervoor is het van belang dat u een influencer vindt, die ongeveer dezelfde doelgroep wil bereiken als uw modebedrijf. Wanneer de doelgroep van de influencer overeenkomt met uw doelgroep, zijn dit allemaal potentiële consumenten. Vervolgens laat u de influencer producten, als kleding, van u promoten, waardoor gelijk de juiste doelgroep wordt bereikt, en hierdoor vervolgens de doelgroep ook nog eens sneller wordt getriggerd bekend te worden met uw product. Het voordeel wat u nu bereikt hebt is het bereiken van een grotere doelgroep, waarbij de invloed van influencers op de doelgroep een grote rol speelt. Deze invloed en dit grotere bereik zullen er zeker voor zorgen dat de digitale marketingdoeleinden kunnen worden behaald. Wacht dan ook niet langer met het inzetten van een marketing influencer, maar gebruik deze invloed van de influencer met het behalen van de digitale marketingdoeleinden voor uw modebedrijf!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.