Meer leads genereren bij lokale overheden? Social Ads zijn het antwoord!

Gemeenten, provincies en waterschappen zijn allemaal actief op social media, maar gebruiken dit eigenlijk enkel als middel om te communiceren met haar inwoners. Echter is het ook belangrijk voor lokale overheden om in aanraking te komen met de trends en ontwikkelingen in de markt. Vergeet daarnaast ook niet de wet- en regelgeving op het gebied van digitale dienstverlening. Een goede social media advertentiecampagne kan jouw bedrijf helpen om hierover in contact te komen en leads te genereren bij lokale overheden.

Om zo effectief mogelijk te werk te gaan met het opzetten van je social ads campagne, moet je eerst weten waar deze lokale overheden actief zijn. De plek waar de gemeenten zich bevinden, is immers ook de plek om de leads te genereren. Het meest gebruikte platform door gemeenten is Twitter, slechts twee gemeenten hebben op dit platform geen account. Daarnaast zijn Facebook en LinkedIn twee veelgebruikte social mediakanalen, waarop 97% van de gemeenten actief zijn (zie ook Faber, Budding, Gradus, 2019)

Er zijn echter nog wel een aantal vragen die je moet stellen voor je jouw advertentiecampagne opzet. De volgende zaken komen in dit artikel aan bod:

 1. Op welk platform moet ik adverteren?
 2. Welk type advertenties kan ik inzetten?
 3. Wat ga ik adverteren?

1. Op welk platform moet ik adverteren?

We weten dat van de 347 gemeenten die Nederland telt, er 345 zijn met een Twitter account. Het lijkt dan logisch om te gaan adverteren op Twitter, toch zijn er een aantal factoren om rekening mee te houden. Zo kun je jezelf de vraag stellen of je de gemeentelijke accounts wilt bereiken, of de medewerkers die daar werken? Het is belangrijk dat je voor jouw software de Decision Making Unit (DMU) in kaart brengt, om zo specifiek deze personen aan te spreken met jouw advertentie.

Social media gebruik 2020-2021

Als je de DMU in kaart hebt gebracht, is het nog de vraag of deze personen wel op Twitter zitten. In 2021 kent Nederland 3.9 miljoen gebruikers van Twitter, in vergelijking tot LinkedIn met 5 miljoen gebruikers en Facebook met 10.4 miljoen gebruikers. Deze cijfers roepen de vraag op of je niet beter je advertentie inspanningen kan richten op Facebook en/of LinkedIn.

Omdat digitale dienstverlening voor lokale overheden een erg specifieke Business-to-Business markt is, zal LinkedIn hier de logische keuze zijn. De klantwaarde ligt in deze markt erg hoog, wat ook betekent dat de kosten voor je advertenties hoger zullen liggen dan op andere platformen. Echter zal je via dit platform een stuk gerichter jouw doelgroep kunnen bereiken, wat ten goede komt van de kwaliteit van jouw leads in dit segment.

2. Welk type advertenties kan ik inzetten?

Nu je weet dat de doelgroep het beste te bereiken is via LinkedIn, kan je gaan kijken naar de mogelijkheden die dit platform te bieden heeft op het gebied van adverteren. LinkedIn biedt drie verschillende advertentietypen aan, namelijk:

 • Tekstadvertenties
 • InMail
 • Gesponsorde content

Tekstadvertenties

De tekstadvertenties bestaan uit een afbeelding, een kop en daaronder een kort stuk tekst. Deze kunnen bovenaan de pagina of aan de rechterkant van verschillende LinkedIn bureaubladpagina’s worden geplaatst, zoals hieronder te zien is.

Voorbeeld tekstadvertentie

Je kunt ervoor kiezen op welke pagina’s op LinkedIn jouw tekstadvertentie te zien is. Hiervoor heb je de keuze uit de volgende bureaubladpagina’s:

 1. Profielpagina
 2. Homepagina
 3. Zoekresultaten pagina
 4. LinkedIn postvak IN
 5. Personen die u misschien kent
 6. Wie heeft mijn profielpagina bekeken
 7. Pagina’s groepeert

Tekstadvertenties kunnen voor verschillende campagne doelstellingen worden ingesteld, namelijk merkbekendheid, websitebezoeken en websiteconversies.

InMail

Organische InMail

Een tweede optie voor het adverteren via LinkedIn is de LinkedIn InMail. Hiermee kun je berichten sturen naar de juiste personen, zonder dat je met deze mensen een connectie hebt. Zo hoef je dus niet voorgesteld te worden of gegevens uit te wisselen, wat een hoop tijd en moeite kost. Echter is dit enkel mogelijk wanneer je over een LinkedIn Premium profiel beschikt. Aan een premium account zijn wel kosten verbonden, namelijk:

 • Sales Navigator Professional: €62,- per maand of €595,- per jaar
 • Sales Navigator Team editie: €105,- per maand of €985,- per jaar
 • Premium business kosten: €45,- per maand of €445,- per jaar
 • Premium Career kosten: €25,- per maand of €199,- per jaar
 • Recruiter Lite kosten: €90,- per maand of €892,- per jaar
 • Recruiter Corporate kosten: €869,- per maand of €8699,- per jaar

Per profiel krijg je een budget aan InMails die je kan gaan versturen. Zodra je budget aan berichten op is, kun je voor een paar euro per stuk nieuwe berichten erbij kopen. Je startbudget is afhankelijk van het soort premium account dat je hebt:

 • Sales Navigator: 20 InMail berichten per maand
 • Premium Business: 15 InMail berichten per maand
 • Premium Career: 5 InMail berichten per maand
 • Recruiter Lite: 30 InMail berichten per maand

Gesponsorde InMail

Naast de optie voor deze organische InMail, geeft LinkedIn ook de optie voor gesponsorde InMail. Er zijn een aantal verschillen tussen de twee, namelijk:

 • Leads kunnen niet direct reageren op een gesponsord InMail bericht, maar op een organisch InMail bericht wel.
 • Een gesponsord InMail bericht wordt alleen verstuurd wanneer de ontvanger actief is op het platform.
 • Gesponsorde InMail is goedkoper dan organische InMail.
 • Gesponsorde InMail is gemarkeerd als ‘Gepromoot’.

Deze manier van adverteren is wel een van de duurste vormen via LinkedIn. Dit komt omdat er al kosten worden gemaakt bij enkel het versturen van de berichten en niet het aantal klikken op je bericht. De kosten voor het verzenden van de berichten hangen af van jouw business en vooral de doelgroep die jij probeert te benaderen. De minimum kosten die je moet maken voor jouw gesponsorde InMail campagne is €25,-.

Gesponsorde content

Binnen LinkedIn zijn er drie verschillende typen gesponsorde content advertenties, namelijk:

Direct gesponsorde content en/of bestaande content

Dit zijn de advertenties die bij mensen in hun feed voorbij komen en zijn te herkennen aan de markering ‘Gepromoot’. Je kunt ervoor kiezen om specifieke content te gebruiken die enkel voor de advertentie zelf bedoeld is, deze wordt overigens ook niet op je bedrijfspagina getoond. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om reeds bestaande content op jouw pagina te promoten.

Voorbeeld gesponsorde content voor leadgeneratie bij lokale overheden

 

 

 

 

Video advertenties

Deze vorm van advertenties is vergelijkbaar met de gesponsorde content, maar LinkedIn geeft hier de optie om in plaats van een afbeelding, een video te gebruiken. Bewegend beeld zegt uiteraard veel meer dan enkel een afbeelding, maar let wel op dat de video die voorbij komt in iemands feed afgespeeld wordt zonder geluid.

Lead-advertenties

Lead-advertenties zijn ideaal voor het laagdrempelig genereren van leads via LinkedIn. Het zijn advertenties waarin een bezoeker binnen een paar klikken via de advertentie zijn/haar contactgegevens heeft achtergelaten binnen het platform. Doordat deze contactgegevens worden gekoppeld aan het gebruikte account, zijn deze gegevens nagenoeg altijd kloppend en worden deze automatisch ingevuld. Een ander voordeel van deze vorm van adverteren via LinkedIn is dat je niet wordt omgeleid naar de website, wat de conversie weer kan verlagen.

Nu je de mogelijkheden van het adverteren op LinkedIn in kaart hebt gebracht, is het de vraag in welke vorm van advertenties jij moet gaan investeren? Om leads te genereren via LinkedIn in de markt van lokale overheden steken twee vormen van advertenties boven de rest uit, namelijk de gesponsorde content en de InMail.

Als jij de DMU bij de gemeenten voor jouw software oplossingen kan achterhalen, is de voor de hand liggende optie om voor InMail te gaan. Je kunt namelijk ontvangers selecteren op basis van een aantal criteria, zoals beroep en bedrijf. Dit betekent dat je met directe berichten de DMU kunt benaderen en met een open rate van rond de 50% is de kans dat ze jouw bericht ook daadwerkelijk lezen groot.

Mocht je nou niet zo veel te besteden hebben om een InMail advertentie campagne te realiseren, is een gesponsorde content campagne een goede oplossing. In het specifiek de lead-advertenties zijn interessant. Als jij de juiste personen binnen de gemeentelijke markt weet te benaderen en te interesseren, kunnen zij hiermee gemakkelijk hun gegevens achterhalen en jij meer leads genereren. Doordat de conversiedrempel bij mensen met deze manier van adverteren laag ligt, moet je wel rekening houden met een groter aantal minder kwalitatieve leads.

3. Wat ga ik adverteren?

Nu je weet waar de doelgroep zich bevindt, op welk platform je jouw advertentie inspanningen gaat richten en wat voor typen advertenties het beste voor jou gaan werken, moet je je gaan afvragen wat je nou eigenlijk gaat adverteren. Ga je de kwaliteit van jouw oplossingen onder de aandacht brengen van de doelgroep? Ga je het verhaal en de expertise van jouw bedrijf adverteren? Of ga je inspelen op trends en ontwikkelingen binnen de markt?

Het antwoord op deze vraag is eigenlijk een combinatie van deze drie. Uit ervaring weet ik dat je de aandacht van personen in de markt van lokale overheden het beste trekt door in te spelen op trends en ontwikkelingen. Gemeenten krijgen van bovenaf namelijk veel te maken met wet- en regelgeving op het gebied van hun digitale dienstverlening. Als jij door middel van advertenties de expertise van jouw bedrijf en de kwaliteit van je oplossingen die deze uitdagingen voor gemeenten aangaan, onder de aandacht kan brengen van de doelgroep, heb je grote kans dat je hun aandacht trekt.

Momenteel zijn er twee grote ontwikkelingen gaande op het gebied van digitale dienstverlening bij lokale overheden. Deze twee ontwikkelingen worden hieronder verder beschreven en dienen als aanknopingspunten voor mogelijke advertentiecampagnes.

Zaakgericht werken

Het zaakgericht werken is een grote trend in de gemeentelijke wereld en helpt gemeenten om dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren. Het is een middel bedoeld om beter grip te krijgen op de behandeling en het resultaat van zaken. Om helder te hebben wat het zaakgericht werken nu precies inhoudt bij gemeenten, is het belangrijk om eerst te weten wat een zaak is.

Een zaak is een proces met een duidelijke aanleiding, bijvoorbeeld de aanvraag van een evenementenvergunning. Deze aanleiding wordt gedaan door een burger of een bedrijf bij een bepaalde gemeente en leidt tot een resultaat, zoals in dit geval toegekend of afgewezen. Een gemeente krijgt dagelijks veel van dit soort zaken te verwerken. Zaakgericht werken kan dus ook gedefinieerd worden als een werkwijze om zaken te behandelen. Binnen deze manier van werken wordt de klant, of in dit geval de inwoner, centraal gesteld. De meeste gemeenten die de transitie naar het zaakgericht werken hebben gemaakt, hebben als doel het verbeteren van de dienstverlening naar burgers en bedrijven, maar met deze werkwijze worden processen ook op een efficiëntere manier ingericht.

Maar hoe kun jij een trend als deze nou inzetten voor jouw LinkedIn advertentiecampagne? Veel bedrijven leveren zaaksystemen. Zaaksystemen zijn systemen die het zaakgericht werken voor bedrijven mogelijk maken en ondersteunen de werkwijze zodat deze op een digitale manier kan plaatvinden. Lever jij nou een dergelijk zaaksysteem, een DMS, een taak specifieke applicatie of een combinatie van deze applicaties? Dan is dit uiteraard een prachtige trend die jij in jouw campagne onder de aandacht wilt brengen!

Common Ground

Een tweede trend in de gemeente markt is de komst van Common Ground. Common Ground is een initiatief van twee gemeentelijke koepelverenigingen en de regie op deze beweging wordt gevoerd door de VNG Realisatie. Als we praten over het begrip Common Ground, gaat het eigenlijk om een hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening en een andere wijze van gegevensomgang. Zo wordt data losgekoppeld van de werkprocessen en applicaties, en wordt deze data opgevraagd bij de bron in plaats van deze veelvuldig op te slaan in allerlei systemen.

Whitepaper Common Ground

Volgens dit initiatief hebben gemeenten een gezamenlijke en moderne informatievoorziening nodig voor gegevensuitwisseling. Het huidige stelsel voor deze gegevensuitwisseling is bij gemeenten lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan de privacywetgeving en efficiënt om te gaan met data. De behoefte naar een initiatief als Common Ground is dus ontstaan vanuit de behoefte naar verbeterde gemeentelijke dienstverlening, die door het huidige stelsel in de weg wordt gezeten.

Het is begrijpelijk dat een initiatief als dit niet alleen gevolgen heeft voor de gemeenten, maar vooral ook leveranciers van software als websites, eFormulieren, intranetten, zaaksystemen, etc. Eigenlijk alle oplossingen die dit soort bedrijven bieden op het gebied van gemeentelijke dienstverlening of gegevenswisseling. Misschien heeft jouw bedrijf hier ook wel mee te maken. Dan is het niet alleen handig hoe jullie hier bedrijfskundig mee om zullen gaan, maar hoe kun je dit omvormen van bedreiging tot kans? Als jij namelijk jouw oplossingen kunt laten aansluiten op de principes van Common Ground, is dit natuurlijk een geweldig onderwerp om via LinkedIn een advertentiecampagne op te laten draaien. Het is namelijk een lopend onderwerp in de markt van lokale overheden, dus de kans dat je hiermee de interesse wekt bij jouw doelgroep is groot.

Kortom

Zo zijn er meer trends en ontwikkelingen te verzinnen waar jouw oplossingen op aansluiten en meerwaarde bieden voor de markt van lokale overheden. Denk ook eens aan de wet- en regelgeving op het gebied van ICT in deze markt. Een voorbeeld hiervan is de Wet Digitale Overheid (WDO). Er zijn een tal van haakjes waar jij jouw Social Ads aan kunt ophangen om meer leads te genereren in de markt van lokale overheden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *