SEA toegepast in de Logistieke- en Transportsector

Toegepaste SEA in de logistiek en Transport? Hoe zit dat nou eigenlijk? En kan dat wel?

In de Logistieke- en Transportwereld is het bij de meeste gevallen zo dat de Nederlandse transportbedrijven op het gebied van Online marketing, en specifiek SEA advertising, erg achter lopen op de rest. Uit onderzoek blijkt dat slechts iets meer van de helft van deze bedrijven beschikt over een marketingafdeling. En beschikken ze over een marketingafdeling, dat bestaat deze meestal maar uit een fulltime marketingmedewerker.

Dit komt, omdat uit onderzoek blijkt dat 62% van de bedrijven in de logistiek/ transport vinden dat hun website het belangrijkste instrument is voor hun marketing. De manier hoe de gewenste traffic gegenereerd wordt naar deze website is hierbij dan ook erg onderschat. Deze bedrijven vinden de opties zoals SEA advertising helemaal niet belangrijk, om traffic te genereren.

Wel is uit onderzoek gekomen dat het gebruik van social media, en daarbij het belang ervan, in het afgelopen jaar is gestegen van 29% naar 48%.  Al met al komen we hierbij op de conclusie; je kan een goede website hebben en die gebruiken als hoofd marketinginstrument, alleen heb je daar vrij weinig aan als er niet genoeg traffic gegenereerd kan worden naar deze website. Dit geld zowel voor de bedrijven in de Logistieke- en Transportsector, als de bedrijven in elke andere sector. Alleen kan deze wel goed ingezet worden in deze specifieke sector? En hoe zou dit dan in werking gesteld moeten worden?

Om antwoord te geven op deze vraag hebben wij een uitgebreid onderzoek gedaan naar de belangrijkste bevindingen uit de Logistieke- en Transportsector, op gebied van Online Marketing, en in het specifiek SEA. Hieruit hebben wij ook een stappenplan opgesteld die u op weg zou kunnen helpen.

Het huidige gebruik van Online Marketing in de Logistieke- en Transportsector

Hedendaags is het gebruiken van “Digitalisering” bijna niet eens meer een keuze, het is een noodzaak geworden. Deze ontwikkeling doet zich ook voor in de Logistieke- en Transportsector. Online Marketing speelt hierbij een grote en cruciale rol.

Website over het algemeen als belangrijkste marketingmiddel, nieuwsblad Transport

Maar wat is nou eigenlijk het belang van Online Marketing? Om deze vraag te beantwoorden, is het van belang om te kijken naar hoe men in de Logistieke- en Transportsector tegenwoordig hier tegenaan kijken. Uit een onderzoek van het nieuwsblad “Transport” in 2017 is gebleken dat, als eerste 62%, van de 400 respondenten, de website het belangrijkste marketinginstrument vinden. Vervolgens vond 48% van de respondenten dat social media het belangrijkste instrument was. Als laatste van 36% van deze respondenten dat congressen ook een belangrijk instrument waren voor marketing. Hier kwam dus uit dat de meeste bedrijven hun eigen website het belangrijkste vonden. Alleen is het dan wel van belang dat deze op de juiste manier ingezet wordt, door het gebruik van SEA.

De gevolgen van het slecht inzetten van een website zijn namelijk dat deze website slecht beoordeeld zal worden door Google. Dit is erg nadelig voor het bedrijf, zeker als er veel tijd en energie is gestoken in het maken van de website. Bij een slechte beoordeling van Google zal deze website uiteindelijk vrij weinig opleveren. Een opvallend gegeven dat hieruit voortkwam was dat slechts maar 20% van deze respondenten het belangrijk vonden dat de traffic naar de website vergroot werd.

Gebruik van SEA

Voor deze 20% is het gebruik van SEA daarom noodzakelijk. Maar ook dit kwam met een tegenovergesteld resultaat naar voren uit het onderzoek, slechts maar 5% van de respondenten vond het gebruik van SEA belangrijk in hun online marketing. Dit met in het achterhoofd houdende dat meer dan de helft (62%) van de respondenten de website erg belangrijk vonden. Deze twee variabelen spreken elkaar daarom best wel tegen. Wel is er een kans dat er een aantal externe belangen hierop invloed hadden. Belangen zoals het vastgestelde budget en de grootte van de marketingafdeling van het bedrijf, kwamen hierbij meerdere malen naar voren.

Het gebruik van social media

ter ondersteuning tonen van totaal gebruik social media 2017
Totaal gebruik social media in 2017, Newcom

 Uit het onderzoek van het nieuwsblad “Transport” kwam naar voren dat een groot deel van de respondenten social media gebruikten. Dit percentage lag maar liefst op 80%. Van dit percentage was maar liefst 57% dagelijks actief op social media. Het social mediakanaal die de meeste bedrijven in de Logistieke- en Transportsector gebruiken is LinkedIn. Dit is dan meer voor de zakelijke mededelingen. Facebook werd hiernaast op de tweede plek als meeste gebruikt om zakelijke gesprekken tot stand te brengen tussen bedrijven en tussen bedrijven en klanten. Hedendaags gebruikt maar liefst 96% van de Nederlanders social media. Daar zit uw (potentiële) klant zonder ook bij! Hieruit is de conclusie dat het gebruik van social media erg belangrijk is.

Het gebruik hiervan in combinatie met de juiste content, die aantrekkelijk is, kan erg veel traffic veroorzaken op organisch gebied. En hoe meer deze zelfde content gedeeld en verspreid wordt via de verschillende social mediakanalen, zorgt dit er alleen maar voor dat er nog meer traffic gegenereerd wordt.

Stappenplan voor effectief gebruik van Online Marketing, SEA

Na het geven van de hierboven staande informatie zou het vanzelfsprekend kunnen zijn dat u denkt; “maar hoe zou ik dit nou kunnen toepassen in mijn bedrijf?”. Wij willen u hiermee tegemoetkomen met een stappenplan, waar wij uitgebreid beschrijven welke stappen u moet ondergaan om effectief gebruik te maken van Online Marketing, en in het specifiek SEA, voor uw bedrijf.

Stap 1: Het bepalen van uw doelgroep en uw concurrentie

Leer uw klanten kennen. In veel gevallen komt het voor dat de doelgroep, en hun bijkomende wensen en behoeften, worden vastgesteld door de ervaringen van de Sales & Marketing afdeling. Wat hierbij wel komt kijken is het besef dat hier natuurlijk niet altijd volledig op gerekend kan worden. Het is uiteraard wel gewoon van belang om de wensen en behoeften van de doelgroep te onderzoeken. Dit kan op verschillende manieren gedaan worden namelijk;

 • A/ B testen
 • Interviews
 • Gegevens uit deskresearch, dit zijn meestal feiten die gegeven zijn over de gestelde doelgroep, zoals; wat voor soort apparaat gebruikt deze doelgroep? Waar klikt deze doelgroep het meest op? Of wat ervoor kan zorgen dat deze doelgroep uiteindelijk afhaakt.

Soms kan het gebeuren dat de voorspelling, die gesteld is over het gedrag van de doelgroep, helemaal niet terug te vinden is in de data en resultaten die komen uit het onderzoek. Wanneer dit voorkomt is het handig om bijvoorbeeld aanpassingen te doen. Op deze manier wordt er eigenlijk altijd in gegaan op de wensen en behoeften van de doelgroep, en kan er ook vastgesteld worden dat er parallel gelopen wordt met de data uit het onderzoek.

Wat de laatste tijd ook voorkomt is dat de doelgroep eigenlijk een veel te breed gegeven is, en dat we in plaats daarvan over moeten gaan op “persona’s”. Met andere woorden zijn dit fictieve klanten. Uit de resultaten van het onderzoek worden deze fictieve klanten verder uitgewerkt. Op deze manier is het nog gemakkelijker geworden om een te worden met uw klanten en om ze beter te leren kennen. Het opstellen van een gewenste doelgroep en het maken van de zogeheten “persona’s” zouden hierbij een perfecte combinatie vormen.

Bepalen van Concurrentie

Hiernaast is het in de gaten houden van uw concurrentie ook erg noodzakelijk. Het kan best zo zijn dat u dezelfde doelgroep heeft als uw concurrentie. En voor u is het vanzelfsprekend het doel om boven u concurrent uit te steken. Als u dit wil, is het van belang om op de hoogte te zijn van wat uw concurrent nou eigenlijk doet, en vooral wat ze eigenlijk niet zo goed doen. Hiervan kan u namelijk leren en dit gebruiken voor uw eigen voordeel. Voordat u dit uberhaupt kan doen zou u ook eerst moeten gaan bepalen wie uw directe en indirecte concurrenten zouden kunnen zijn in de Logistieke- en Transportsector.

Deze twee gegeven zijn de noodzakelijke basis voor het goed starten met Online Marketing in de Logistieke- en Transportsector.

Stap 2: Het gebruiken van een goede website

Uiteraard heeft u bij het effectief gebruiken van Online Marketing een website nodig. Maakt niet uit wat voor soort bedrijf u heeft. Uw website is altijd uw basiscomponent.

Bij het maken van uw website is het van belang om rekening te houden met de opbouw en structuur van uw website. Denk hierbij aan;

 • De menustructuur
 • Product beschrijving
 • Plaatjes en filmpjes voor het tonen van uw producten

Bij een niet verzorgde en onprofessionele website is het gevolg al gauw dat de bezoeker van de website afhaakt en er weer vandoor gaat. De reden waarom dit meestal gebeurt kan aan de volgende dingen liggen;

 • De website lijkt onbetrouwbaar
 • Verwachtingen van de website worden niet waargemaakt
 • De website is niet klantvriendelijk genoeg
 • De bezoeker wordt weinig tot niet uitgenodigd om te klikken
 • De website is niet snel genoeg, kan leiden tot frustratie

Wanneer u rekening houdt met de hierboven gegeven criteria kunnen wij u bijna garanderen dat uw website een goede beoordeling zal ontvangen van Google. Ook zijn er verschillende manieren via systemen die het mogelijk maken om uw website en het gedrag van uw bezoekers in de gaten te houden. Uit ervaring is Google Analytics is hier een goede aanrader voor.

Stap 3: Het creëren van de juiste content

Hedendaags worden er veel marketingtechnieken gebruikt. Hiervan hebben wij er een voor u uitgekozen die ons het meest effectief leek. Deze marketingtechniek wordt “Inbound marketing” genoemd. Tegenwoordig is deze vorm van marketing veel meer gewenst dan de tegenovergestelde vorm ervan “Outbound marketing”.

U als bedrijf wilt uw producten/ diensten professioneel presenteren en als hierover genoeg content te presenteren is en dit dan ook goed te beoordelen is via Google, zorgt dit er uiteindelijk voor dat uw klanten uit zichzelf uw website zullen bezoeken en u dus niet achter hen aan moet gaan zitten. Hiervoor is het dan wel noodzakelijk om frequent goede content te presenteren. Een voorbeeld hiervan is het schrijven van een zogeheten “hoeksteen artikel”, hiermee kan u zich bijvoorbeeld goed onderscheiden van uw concurrenten.

 Stap 4: Op de juiste manier adverteren, met gebruik van SEA

Wanneer u uw website effectiever naar buiten wilt presenteren is het op de juiste manier gebruiken van SEA erg belangrijk. Hierdoor kan u ervoor zorgen dat u hoger komt te staan dan uw concurrentie. Voordat u hiervan gebruik maakt is het altijd eerst even handig om een doel te stellen voor uw advertentie. Veel bedrijven hebben meestal het doel om uiteindelijk meer conversies te behalen op hun website, doormiddel van de gemaakte advertentie. Ook is er de mogelijkheid om regelmatig te controleren welke door u geplaatste content zichtbaar is.

Ook is het van belang om de juiste zoekwoorden te gebruiken, wanneer u deze combineert met de juiste aansprekende tekst kan u gemakkelijk uw gewenste doelgroepen bereiken.

SEA heeft een groot voordeel, en dat is dat het erg meetbaar is. U krijgt de mogelijkheid om alle advertenties die u geplaatst heeft in de gaten te houden en te kunnen optimaliseren.

Wel moet u bij het gebruik van SEA goed vaststellen wat u budget zal zijn voor het adverteren. Bij het gebruik van SEA heeft u daar veel invloed op, omdat u per advertentie of campagne zoekwoorden kan kiezen en zelf kan bepalen hoeveel u er dagelijks aan kwijt wil zijn. Vaak is het hoe groter uw budget hoe meer bereik u heeft, maar niet in alle gevallen zal dit de beste optie zijn. Dit is een kwestie van waar uw belangen liggen.

Hoe kunt u beginnen?

Wij vinden het erg begrijpelijk dat deze stappen niet zo 1, 2, 3… na te volgen zijn en toe te passen zijn. Hiervoor is het noodzakelijk om de juiste expertises te hebben en die dan ook zo zorgvuldig in te zetten. U zou dit zelf kunnen doen, als u beschikt over de juiste middelen daarvoor. Of u heeft de optie om dit uit te besteden aan professionals of aan marketingbureaus die actief zijn in de Logistieke- en Transportsector. Wij hebben daarom een lijst gemaakt met de beste bureaus die te staan te popelen om u te helpen hiermee. U kunt daarvoor gerust contact met ons op nemen!

Tot Slot

Het doel van het schrijven van dit blog was dat wij u konden informeren over het gebruik van Online Marketing, in het specifiek SEA, in de Logistieke- en Transportsector. Daarnaast hebben wij u een, met een onderzoek onderbouwd, stappenplan gegeven waarmee we u wilden helpen om de eerste stappen te zetten in het effectief toepassen van SEA in uw bedrijf. Bent u een B2B/ B2C bedrijf die opereert in de Logistieke- en Transportsector dan was deze blog voor u! En mochten er aan de hand van het lezen van dit blog nog vragen hebben opgedaan? Dan kunt u gerust contact met ons opnemen via ons telefoonnummer, of via een van onze social mediakanalen! of laat gerust een reactie achter hieronder.

 

8 Replies to “SEA toegepast in de Logistieke- en Transportsector”

 1. Wauw! Erg informatief, zo heb ik het nog niet eerder bekeken!
  Fijn dat studenten deze dagen al zoveel kennis hebben over zulke onderwerpen!

 2. Dit was een informatief blog. Daar kan ik iets mee!
  Bedankt Timothy voor je heldere uitleg en stappenplan. Ga ik zeer zeker uitwerken.

 3. Deze blog is luid en duidelijk geschreven. Het feit dat er zo veel informatie werd uitgelegd maar dat het nog steeds duidelijk overkwam zegt heel wat over degene die deze blog heeft geschreven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *